Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli süreler için Danıştay’ın aksi yönde görüş verdi!

Bilindiği üzere, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2023/5 E., 2023/24 K. Sayılı ve 03.05.2023 tarihli aykırılığın giderilmesi kararı ile sözleşmeliden kadroya geçenlerin bu sürelerinin sekiz yıllık disiplin ilerlemesinin hesabında dikkate alınması gerektiğini üç üyenin karşı oyuyla oyçokluğuyla karara bağlamıştı.

Habere ulaşmak için

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Kararına ulaşmak için

Farklı kamu kurumlarından bu konuya dair Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne görüş sorulması neticesinde; ilgili Genel Müdürlük Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun aksine bir karar vermiştir.

Söz konusu görüşte özetle; ifade edilmiştir.

Bu çerçevede; 7433 sayılı Kanun uyarınca memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında ve anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında geçici personel pozisyonlarında geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde yer alan “son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almama” süresi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı görüş olarak bildirilmiştir.

İŞTE CUMHURBAŞKANLIK YAZISI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x